Активни Огласи:

Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, регистрирајте се во нашата база на потенцијални кандидати

Помошник во кујна
(6 отворени позиции)

Опис на обврски и одговорности:

-Подготовка на потребните намирници согласно утврдени нормативи и дефинирани упатства за работа
-Помош на готвачите во текот на оперативното работење
-Одржување на хигиена во кујната

Способности и квалификации:

-Претходно работно искуство во дејноста од минимум 1 година
-Завршено средно образование
-Самоиницијативност
-Тимски дух
-Високо развиена свест за личната хигиена
-Одговорност и совесност во извршувањето на работните задачи
-Работа под притисок

Услови за работа:

-Работа во пријатна, пријателска и динамична работна средина
-Можност за понатамошен професионален развој
-Работен однос заснован на определено време од 3 (три) месеци, со можност за продолжување во зависност од постигнатите резултати во работењето
-Обезбеден топол оброк
-Почетна плата 16.000 денари

АПЛИЦИРАЈ
Аплицирам за
CV + Мотивационо Писмо


се согласувам и ја прифаќам политиката за приватност